Garanti ve artlar

Garanti ve Sartlar

Ürün Garantisi

1- Orjinal ürünlerde Garanti süresi maln tüketiciye teslim tarihinden itibaren balar ve aksi belirtilmedii sürece iki yldr. Maln arizalanmasi durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 
2- Orjinal ürünlerde Maln tamir süresi en fazla 30 i günüdür. Bu süre mala ilikin arzann servis istasyonuna, ya da satcya bildirim tarihinden itibaren balar. Bu sürenin almas durumunda, müteri, Maln ücretsiz deiimini ya da bedel iadesini isteyebilir. 
3- Orjinal ürünlerde Maln arzasnn 15 i günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç veya ithalatç firma; Maln tamiri tamamlanncaya kadar, benzer özelliklere sahip baska bir mal tüketicinin kullanmna tahsis etmek zorundadr.

4- Satc, Maln; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve içilik gerekse montaj hatalarndan dolay arzalanmas halinde içilik masraf, deistirilen parça bedeli ya da baka herhangi bir ad altnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptrmakla yükümlüdür. 

5- Arzalarda kullanm hatasnn bulunup bulunmad servis istasyonlar, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde ithalatç veya imalatç firma tarafindan düzenlenen raporla belirlenir. 
6- Tüketicinin onarm hakkn kullanmasna ramen Maln; 

a) Orjinal Ürünlerde ürünün Tüketiciye teslim edildii tarihten itibaren, bir yl içerisinde; ayn arzann ikiden fazla tekrarlanmas veya farkl arzalarn dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkl arzalarn toplamnn altdan fazla olmas unsurlarnn yan sra, bu arzalarn maldan yararlanamamay sürekli klmas, 

b) Tamiri için gereken azami sürenin (30 gün) almas, 
c) Arzann tamirinin mümkün bulunmadnn belirlenmesi arzann kullanc hatas olmamakla birlikte bu durumlarda, tüketici Maln ücretsiz deitirilmesini, bedel iadesi veya ayp orannda bedel indirimi talep edebilir.

Yan sanayi ürünlerde Ürünler, imalatç  firma garantisi kapsamndadr.

Orjinal Ürünler, imalatç veya ithalatç firma garantisi kapsamndadr.

Cumartesi günleri saat 15:00\\\\\\\' ten sonra verilen siparileriniz, ödeme bilgisinin onayn takip eden pazartesi günü verilmi kabul edilir. Resmi tatil ve bayram günlerine rastlayan siparileriniz ödeme bilgisinin teyit edilmesi durumunda takip eden ilk i günü alnm kabul edilir.

Kargo firmasndan kaynaklanan aksaklklardan dolay irketimiz sorumlu deildir.

Alverile lgili Genel Konular 


1. Fiyat yanllklarndan irketimiz sorumlu deildir. Satdan vazgeçme hakkn gizli tutar.

2. irketimiz stok tutmad ürünlerin temin edilememesi durumunda, sattan vazgeçme hakkn gizli tutar. Bu durumun, sepetteki baz ürünler için ortaya çkmas halinde; müteriden hesap bilgileri e-posta ile alnarak, bilgilerin gelmesini takip eden 7 igünü içerisinde oluan fark iade edilir. Banka ilemlerinden doabilecek gecikmeden dolay irketimiz sorumlu tutulamaz. Müterinin, sipariin tamamndan vazgeçme hakk da sakl tutulur.


Arzal Ürünler

1- Sitemizden satn alm olduunuz ürünlerin tarafnza teslimat srasnda kargo firmas yetkilisi huzurunda açlarak tama esnasnda ürünün zarar görüp görmedii kontrol edilmelidir.Ürün kargo esnasnda zarar görmüse teslim alnmamal ve tutanakla bu durum teyit edilmelidir.Ürün salam bir ekilde tarafmza teslim edildikten sonra arzal çikarsa; arzann, kullanici hatasindan meydana gelmediini belirten ve yetkili servis istasyonu tarafndan hazrlanan bir raporla birlikte, tarafmza bavurarak, ürününüzün ücretsiz olarak deiimini gerçeklestirebilirsiniz.

2- Satn aldnz ürün, kullanm sürecinde, gerek malzeme ve içilik gerekse montaj hatalarndan dolay arzalanrsa, ürününüz garanti süresi içerisinde ücretsiz olarak yetkili servis istasyonu tarafindan tamir edilir. Servis istasyonunun bulunmamas halinde, ürün, tarafmzdan, imalatç ya da ithalatç firmaya gönderilir.

3- Servis istasyonundan gerekli raporu aldysanz ya da, servis istasyonu olmad için, ürünün tamirini bizim araclmz ile yaptrmak istiyorsanz, ürünü göndermeden önce, aadaki Formu doldurmal, formunuz, tarafmzdan onaylanmadan ürünü göndermemelisiniz. Ürünle birlikte, Faturay ve Garanti Belgesi\\\\\\\'ni göndermeyi unutmaynz.

Ürün ade artlar


Tüketici sözleme konusu ürünün kendisine veya gösterdii adresteki kiiye teslimden itibaren 7 gün içerisinde iade etme hakkna sahiptir. irketimiz tarafndan ürünün iade edilebilmesi için ürün ambalajnn ve kutu muhteviyatnn zarar görmemi olmas, ürünün yeni olarak tekrar satlabilir bir durumda olmas arttr. Kargo teslim fiinin ve sat faturasnn aslnn ve kargo paketi üzerinde bulunan 2. nüshasnn iadesi zorunludur.Bu belgelerin tarafmza ulamasn takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin müterinin kredi kartna iade edilmesi için irketimiz giriimde bulunur.Ürün bedelinin iadesinde banka tarafindan olacak aksaklklardan irketimiz sorumlu deildir. Nitelii itibariyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanmlk ürünler, kopyalanabilir yazlm ve programlar,sim kart taklm cep telefonlar, hzl bozulan veya son kullanm tarihi geçen ürünler için iade hakk kullanlmas, ürünün ambalajnn açlmam, bozulmam ve ürünün kullanlmam olmas artna baldr.

ade edilmesi kabul edilen ürünlerde nakit ödemeli ürünlerde %5 gönderim masraf kredi kartl ödemelerde %5 gönderim, masraf %10 kredi kart komisyon ücreti kesilip 7 gün içerisinde ödeme yaplmaktadr.

Alc Bu sözlemeyi kabul ederek bunlar bildiini taahhüt eder.
Bugn: 8 Toplam: 39403 şahin